Đạ Huoai (Lâm Đồng): Hơn 2.465,7 ha sầu riêng nhiễm bệnh xì mủ, vàng lá

2023-10-21 09:50:03

Theo ngành Nông nghiệp huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), cây sầu riêng đang nhiễm bệnh xì mủ, vàng lá, thối rễ hơn 2.465,7 ha, chiếm gần 42% tổng diện tích trên địa bàn.

Trong đó, diện tích nhiễm nặng hơn 586 ha (tỷ lệ cây nhiễm hơn 20%); nhiễm trung bình gần 912,2 ha (tỷ lệ cây nhiễm 10 - 20%); nhiễm mức nhẹ hơn 967,5 ha (tỷ lệ cây nhiễm từ 5 - 10%). Tỷ lệ cây chết cục bộ một số vườn 2-3%.

Nguyên nhân trong năm 2023 lượng mưa lớn, kéo dài trong nhiều ngày làm cho đất bí chặt, bộ rễ cây bị suy yếu. Trong khi nhiều nông hộ chưa chú trọng sử dụng phân hữu cơ, việc phòng trừ bệnh chưa đúng quy trình kỹ thuật, khiến cho nấm bệnh phát sinh gây hại.

UBND các xã, thị trấn trong huyện Đạ Huoai được giao trách nhiệm vận động nông dân tích cực tham gia các lớp tập huấn, ứng dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây sầu riêng do ngành Nông nghiệp của tỉnh, huyện tổ chức...

VŨ VĂN

Theo vietlinh.vn, 21/10/2023


Xem thêm