Đình chỉ hoạt động kinh doanh 6 tháng đối với 1 cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn Lạng Sơn

2023-07-21 16:33:48

Ngày 20/7/2023, qua công tác rà soát địa bàn và sử dụng biệp pháp nghiệp vụ thu thập, xác minh thông tin Tổ Quản lý địa bàn huyện Bắc Sơn - Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, kiểm tra, xử lý 1 cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn.

Ngày 20/7/2023, qua công tác rà soát địa bàn và sử dụng biệp pháp nghiệp vụ thu thập, xác minh thông tin Tổ Quản lý địa bàn huyện Bắc Sơn - Đội QLTT số 5 đã phát hiện 01 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp tại địa chỉ thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn do ông Hoàng Văn L làm chủ hộ có kinh doanh phân bón nhưng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo quy định.

Tổ Quản lý địa bàn huyện Bắc Sơn - Đội QLTT số 5 đã phối hợp Công an huyện Bắc Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh vi phạm về hành vi buôn bán phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện và trình Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh do ông Hoàng Văn L làm chủ hộ 8.500.000 đồng, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón 06 tháng.

Thời gian tới, Đội QLTT số 5 - Tổ Quản lý địa bàn huyện Bắc Sơn tiếp tục phối hợp các ngành chức tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn huyện nhằm từng bước nâng cao nhận thức trong kinh doanh đồng thời giúp các hộ kinh doanh về lĩnh vực nông nghiệp đi vào nề nếp và thực hiện đúng quy định của Nhà nước./. 

Tổ QLĐB Bắc Sơn - Đội QLTT số 5
Cục QLTT Lạng Sơn

Theo dms.gov.vn, 21/07/2023


 


Xem thêm