Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Vân Anh
Email:

Câu hỏi:

Biểu hiện của gà con mất nước là như thế nào?

Trả lời:

Chào chị Anh!

Biểu hiện của gà con mất nước như sau:

– Lông bông khô, khối lượng nhẹ hơn so với kích cỡ của nó;

– Da chân không bóng mượt, nếu mất nước nhiều thì bị nhăn;

– Khi thả vào quây cho uống nước, gà tranh nhau uống, dẫn đến nhiều con bị ướt lông, bị lạnh, rét, vì thế chúng túm tụm, chồng đống lên nhau, nhiều con bị chết bẹp, chết ngạt, mặc dù nhiệt độ trong quây úm vẫn đảm bảo 32 – 33oC.