Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Hồ Văn Dũng
Email:

Câu hỏi:

Tôi muốn nuôi tôm vụ đông để nâng cao giá trị. Xin hỏi những lưu ý về chăm sóc trong nuôi tôm vụ đông?

Trả lời:

Chào anh Dũng!

Trong nuôi tôm vụ đông, khi nhiệt độ xuống thấp, cần giảm thức ăn cả về số lượng lẫn số lần cho ăn. Mỗi ngày cho ăn từ 2 - 3 lần.

Định kỳ 7 - 10 ngày bón Dolomite với liều lượng 100 - 150 kg/1.000 m3 nhằm ổn định pH, độ kiềm trong ao nuôi (đối với ao đất).

Định kỳ 3 - 5 ngày ổn định độ kiềm trong ao nuôi bằng Sodium bicarbonate (NaHCO3). Lưu ý, hàng ngày cần bổ sung thuốc bổ, Vitamin C, khoáng chất vào thức ăn cho tôm.

Bổ sung khoáng vào môi trường ao nuôi. Định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học.

Vào vụ đông nhiệt độ giảm vì vậy cần bổ sung vi sinh xuống ao vào trưa nắng khi nhiệt độ lên cao (10 - 11 giờ trưa). Trong thời gian đầu tôm nhỏ (1 - 3 tuần) sử dụng chủ yếu sục khí. Sử dụng quạt nước từ tuần thứ 4 trở đi.