Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Lê Thị Hương
Email:

Câu hỏi:

Tôi có nuôi đàn ngan (vịt Xiêm) giống 15 mái để sinh sản. Theo tôi được biết thì trong một đàn không thể có hai con trống được vì chúng đánh nhau ghê gớm lắm, có thể đánh nhau tới chết lận. Vậy xin hỏi là tôi cần tách đàn ra sao và trong một đàn bao nhiêu trống mái thì vừa?

Trả lời:

Chào chị Hương!

Tỷ lệ nuôi trống mái trong đàn ngan đẻ: Nuôi từ nhỏ đến tuần thứ 20 là có thể ghép trống mái theo tỷ lệ 1 trống với 5 hoặc 6 con mái. Nên ngăn thành nhiều đàn theo tỉ lệ đã nêu. Có thể nuôi tách riêng trống mái, lượng thức ăn của 1 con ngan trống cao hơn 15-20% so với ngan mái. Xin cám ơn