SB-Phòng, chống sâu bệnh gây hại cây điều ra hoa, bung chồi

2024-01-23 09:22:14

Huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đang khuyến cáo nông dân các biện pháp phòng trừ bệnh hại trên cây điều bung chồi, ra hoa.

Theo đó, nông dân cần thường xuyên thăm vườn, phát hiện sâu róm gây hại rải rác có thể xông khói, thu gom tiêu hủy các cành lá có ổ trứng và sâu non mới nở. Khi sâu róm mật độ từ 3-5 con/cành thì dùng các loại thuốc diệt trừ như: FM-Tox 50EC, Cyperan 10EC, Vovinam 2.5 EC, Cymerin 5EC…

Ngoài ra, phòng trừ bọ xít muỗi, bọ phấn đục nõn, sâu đục thân và đục cành... bằng các loại thuốc FM-Tox 25EC, Motox 5EC, Wamtox 100EC, Cyperan 5 EC, Tungrin 25EC, Cymerin 10EC, MAP Green 6SL…

Phòng trừ bệnh thán thư, xì mủ với các loại thuốc như: Propineb (Antracol 70 WP, Newtracon70 WP); Copper Hydroxide (DuPontTM Kocide 46.1 WG,..), Cuprous Oxide.

Cây điều ở huyện Đạ Huoai hiện đang bung chồi, ra hoa, bình quân 20-30% diện tích. Tỷ lệ cao nhất bọ xít 20% chồi, bệnh thán thư 19,8% chồi.

Theo vietlinh.vnCộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng