Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 9

2020-08-29 09:20:16

Với mục đích tập hợp các địa chỉ bán giống, thu thập các địa chỉ đầu ra cho bà con trong bảng đầu ra. Tập hợp các nhu cầu mua giống trong bảng đầu vào. Trên cơ sở đó chúng tôi hy vọng một mặt bà con tìm thấy địa chỉ mua giống; mặt khác những nơi bán giống, thu mua sản phẩm cũng biết nhu cầu để khi cần họ liên lạc với bà con. Như vậy Cổng Nông Dân là một cầu nối hữu ích giữa nhà cung cấp giống, thu mua thương phẩm với nhu cầu mua giống, bán sản phẩm của bà con.

Bà con có nhu cầu nuôi ốc bươu đen, thu mua ốc thương phẩm xin mời cung cấp nhu cầu và xem các địa chỉ cung cấp giống cũng như tiêu thụ sản phẩm

Xem phần 1 (stt 1 - 20) tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm

Xem phần 2 tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 2

Xem phần 3 tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 3

Xem phần 4 tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 4

Xem phần 5 tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 5

Xem phần 6 tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 6

Xem phần 7 tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 7

Xem phần 8 tại bài sau: Ốc bươu đen - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 8

Đầu vào - nhu cầu mua ốc bươu đen giống

167. Simon - Đắk Lắk - 0964149282 - mua ốc bươu đen giống

166. Lê Thuận Phong - An Giang - 0793991190 - mua ốc bươu đen giống

165. Ngô Thanh Hiếu - Long An - 0909660984 - mua ốc bươu đen giống

164. Nguyễn Hữu Luân - Quảng Nam - 0986813326 - mua ốc bươu đen giống

163. Nguyễn Thị Anh - Vĩnh Phúc - 0365013242 - mua ốc bươu đen giống

162. Nguyễn Cao Trí - Quảng Nam - 0777954922 - mua ốc bươu đen giống 7 ngày tuổi

161. Đinh Mạnh Thắng - Nam Định - 0904906303 - mua ốc bươu đen giống

Đầu ra - nhu cầu mua / bán ốc thương phẩm, bán ốc giống

97. Tâm - Đắk Lắk - 0984909597 - bán ốc bươu đen giống

Bài viết sẽ liên tục được cập nhật. Mời bà con theo dõi và đón đọc.

Ngoài ra, Cổng Nông Dân đã tổng hợp các địa chỉ bán ốc bươu giống và thu mua ốc bươu đen thương phẩm trên cả nước trong bài viết Tổng hợp địa chỉ bán con giống và thu mua ốc bươu đen thương phẩm trên cả nước. Mời bà con tham khảo.

Cổng Nông Dân


Xem thêm