Phát triển hợp tác, mạng lưới chuyên gia là định hướng lâu dài của Cổng Nông Dân

2020-02-17 16:09:37

Với định hướng lâu dài phát triển bền vững, Cổng Nông Dân luôn chú trọng đẩy mạnh sự hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong ngành nông nghiệp. Các tổ chức, đơn vị có mạng lưới các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực Kỹ thuật Trồng – Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi – Thú y và Nuôi trồng thủy sản.

Viện Bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT (Viện BVTV) có một đội ngũ các chuyên gia là các Tiến sỹ về Côn trùng, giống chống chịu; kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng; bệnh hại trên cây ăn quả, miễn dịch thực vật, thuốc cỏ dại và môi trường…

      

Một số Tiến sỹ của Viện BVTV là chuyên gia trong mạng lưới chuyên gia của Cổng Nông Dân

Năm 2019 Cổng Nông dân đã hợp tác với một số chuyên gia của Viện BVTV như TS Lại Tiến Dũng – CG về côn trùng, giống chống chịu và hướng dẫn cấp chứng nhận GAV cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh nông sản; TS Nguyễn Thị Bích Ngọc - CG về bệnh hại trên cây ăn quả có múi; TS Đinh Văn Thành, CG về bảo vệ thực vật trên cây lương thực, công nghiệp, ăn quả và một số CG khác, nhằm hỗ trợ tư vấn, trả lời các câu hỏi mà bà con nông dân gửi đến Cổng Nông Dân.

Cổng Nông Dân đến ký kết hợp tác với các chuyên gia của Viện BVTV

Chuyên gia Lại Tiến Dũng đang xem xét bệnh trên cây

 


Xem thêm