TS. LÊ THỦY ANH - CG Quỹ bảo vệ thiên nhiên Quốc tế MWF, CG về bảo vệ môi trường, lâm nghiệp, nông nghiệp

2020-02-12 11:58:24

Trong khuôn khổ hợp tác với CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP AGRITECH với mục đích

1. Hỗ trợ Hệ thống CỔNG NÔNG DÂN nhằm đáp ứng nhu cầu giải đáp và tư vấn kịp thời khi bà con gặp phải những khó khăn

- trong quá trình trồng trọt như: cách chọn giống cây trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng và trừ sâu bệnh dịch hại, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;
- trong quá trình chăn nuôi như:  cách lựa chọn giống vật nuôi, chăm sóc vật nuôi, chuẩn đoán bệnh và chữa bệnh…
- trong quá trình nuôi trồng thủy sản như: kỹ thuật chọn giống, sử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, chuẩn đoán và chữa bệnh… 

2. Sẵn sàng phục vụ các hộ nông dân, các chủ trang trại…có nhu cầu: tư vấn sử dụng diện tích đất sao cho đạt hiệu quả kinh tế (nuôi con gì, trồng cây gì);  đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, nuôi trồng thủy sản.

CHUYÊN GIA:      TS. LÊ THỦY ANH                                 

Chức danh: Tư vấn độc lập, Chuyên gia Quỹ bảo vệ thiên nhiên Quốc tế MWF

TS. Lê Thủy Anh đang trao đổi với PGS.TS Đặng Tùng Hoa và Cổng Nông dân về phát triển mạng lưới chuyên gia.

Lĩnh vực chuyên gia: Lâm Nghiệp, Nông nghiệp

 TS. Lê Thủy Anh sẵn sàng tư vấn, trả lời câu hỏi liên quan đến: bảo vệ môi trường, lâm nghiệp, nông nghiệp


Xem thêm