TS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, P.Tr Bộ môn Bệnh cây và miễn dịch thực vật, CG về Trồng-BVTV

2020-02-12 11:14:23

Trong khuôn khổ hợp tác với CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP AGRITECH với mục đích

1. Hỗ trợ Hệ thống CỔNG NÔNG DÂN nhằm đáp ứng nhu cầu giải đáp và tư vấn kịp thời khi bà con gặp phải những khó khăn

- trong quá trình trồng trọt như: cách chọn giống cây trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng và trừ sâu bệnh dịch hại, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;
- trong quá trình chăn nuôi như:  cách lựa chọn giống vật nuôi, chăm sóc vật nuôi, chuẩn đoán bệnh và chữa bệnh…
- trong quá trình nuôi trồng thủy sản như: kỹ thuật chọn giống, sử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, chuẩn đoán và chữa bệnh… 

2. Sẵn sàng phục vụ các hộ nông dân, các chủ trang trại…có nhu cầu: tư vấn sử dụng diện tích đất sao cho đạt hiệu quả kinh tế (nuôi con gì, trồng cây gì);  đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, nuôi trồng thủy sản.

CHUYÊN GIA:      TS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC                         

Chức danh: Phó trưởng Bộ môn Bệnh cây và miễn dịch thực vật – Viện Bảo vệ thực vật

Lĩnh vực chuyên gia: Trồng – Bảo vệ thực vật

 TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc sẵn sàng tư vấn, trả lời câu hỏi liên quan đến:

bệnh hại trên cây ăn quả có múi, chanh leo, thanh long.
Sử dụng đất trồng cây sao cho hiệu quả kinh tế

Tag: QuangCao

Ý kiến bạn đọc ()
trân xuân tinh
06/12/2020 20:37

Mua giông cam sach bênh o dơu

Trả lời


Xem thêm